تمدید اکانت

با استفاده از فرم زیر می توانید نسبت به تمدید اکانت AFK Manager خود اقدام نمایید.
تمدید اکانت بلافاصله پس از پرداخت به صورت خودکار اعمال می شود.